Informatie

Op deze pagina vindt u het volgende:


INFO OVER DE STICHTING
- Het ontstaan van de Stichting.
- Plattegrond van het STDC Terrein.


INFO OVER TRACTORPULLING
- Wat is Tractorpulling?
- De geschiedenis van Tractorpulling.
- De werking van de sleepwagen.
 


HET ONTSTAAN VAN STDC

In Noordscheschut wordt sinds 1997 jaarlijks een trekkerslep wedstrijd georganiseerd. Dit evenement werd tot 2003 verreden op verschillende locaties in Noordscheschut. Sinds 2003 is er een vaste locatie gevonden aan de Europaweg.

Om het geheel professioneler te laten worden, is er in 2005 een leembaan aangelegd.
Dit was een behoorlijke klus, maar het resultaat mag er zijn.

Nu vonden een paar personen het jammer dat er maar één keer per jaar een wedstrijd verreden werd op deze leembaan.
Zo zijn deze personen gaan nadenken over de mogelijkheid of er niet nog een wedstrijd gerealiseerd kon worden.
Om het aantrekkelijker en spectaculairder te maken werd er gedacht aan een evenement met sport- en supersportklassen.

Na hier en daar wat informatie te hebben ingewonnen, kwamen we in contact met de NTTO.
Met hen hebben we de mogelijkheden besproken en het bleek een goede kans van slagen te hebben.
Na enkele vergaderingen, die voornamelijk gingen over de realiseerbaarheid en in welke vorm we het moesten gieten, hebben we de knoop doorgehakt en zijn er serieus werk van gaan maken.
We hebben een wedstrijd aangevraagd bij de NTTO en deze werd ons toegewezen.

Dit wetende hebben we direct een afspraak gemaakt bij de notaris en zo zijn we sinds 02 januari 2007 officieel een stichting, met de naam:


Stichting Tractorpulling the Dutch Claypullers (afgekort: STDC)


Begin januari 2007 zijn we naar de NTTO vergadering in Houten gegaan en hebben daar een wedstrijdformulier ingevuld, om te zien of we ook in aanmerking konden komen voor de competitiewedstrijden.
Het resultaat overtrof onze stoutste dromen, want we kregen voor alle 5 aangevraagde klassen een competitiewedstrijd toegewezen.

Na veel voorbereiding en inzet van vrijwilligers was daar op 26 mei 2007 onze eerste “Powerdag” en met succes.
Op 03 mei 2008 was onze tweede “Powerdag”, met o.a. diverse competitiewedstrijden en een aantal demo’s en niet te vergeten de Compact Diesel.

Zo hopen we dat we nog vele jaren het publiek een spectaculaire “Powerdag” kunnen voorschotelen.

 


PLATTEGROND VAN HET STDC TERREIN

 


 WAT IS TRACTORPULLING?

Truck en tractorpulling is een sport waarbij het niet aankomt op snelheid, maar op pure kracht. Het is zaak dat een truck of tractor verbonden met een zogenaamde sleepwagen deze zo ver mogelijk over een klei-leembaan verplaatst.

 

Deze baan is qua samenstelling op ieder wedstrijdterrein verschillend; de ene baan is wat aan de droge kant, een andere baan weer iets te nat. De banen die Nederland rijk is worden met zorg geprepareerd.Met deze verschijnselen heeft ieder team te maken, men moet hier rekening mee houden in verband met de afstelling van de truck of tractor.
De lengte van de baan is op buitenwedstrijden altijd 100 meter, op indoor wedstrijden kan dit variëren.

Doordat de weerstand tijdens een trekpoging geleidelijk toeneemt wordt het steeds zwaarder voor de truck of tractor die ervoor staat. Het is dus de bedoeling dat iedere truck of tractor zoveel mogelijk kracht en snelheid ontwikkelt, en hierdoor kans ziet de sleepwagen over de 100m lijn te trekken.
Wanneer dit gebeurt spreken we van een " Full Pull ". Wanneer er meerdere kandidaten uit dezelfde klasse kans zien dit te bereiken, volgt er een zogenaamde " Pull Off " en wordt er opnieuw gestreden maar nu met een iets verzwaarde sleepwagen.
Wie na deze strijd de grootste afstand weet te overbruggen is de winnaar in zijn klasse.

Truck en tractor pulling kent vele klassen, voor iedere klasse gelden regels.
De veiligheidseisen zijn vastgelegd evenals de lengte, het gewicht, de motorinhoud, trekhaakhoogte enz. enz. Dit zijn allemaal voorschriften waar iedere deelnemer zich aan te houden heeft.

Vele factoren spelen een grote rol om te komen tot een goede klassering.
Onder andere de weersomstandigheden spelen een rol met betrekking op de afstelling van de motor. En wat te denken van de balans van de machine, de bandenspanning en het pad wat de machine gaat volgen over de baan.

De machines zijn met veel tijd, geld, inzet en vakmanschap in elkaar gezet. Een kant en klare machine kopen bij een fabriek is er niet bij.

Er worden verschillende motoren gebruikt in de diverse klassen: dieselmotoren en benzinemotoren die uitgerust met blowers en methanolinjectie enorm veel pk's kunnen produceren. Tevens worden er tegenwoordig vele turbinemotoren gebruikt. Die afkomstig zijn uit vliegtuigen en helikopters.

 


 DE GESCHIEDENIS VAN TRACTORPULLING

Voor de oorspong van de sport pulling moeten we terug gaan naar het vroege begin van de 20ste eeuw, waar lokale boeren in Amerika het tegen elkaar opnamen om de krachten van hun paarden te meten.

De eerste meldingen van een “gemotoriseerd” pulling evenement dateert uit 1929, eentje in Bowling Green en eentje in Vaughansville.

 

Naarmate man en machine steeds meer naar elkaar toe groeiden, kreeg de sport pulling pas echt vorm, het ontbrak echter nog aan uniforme regels.
In 1969 kwam daar verandering in, toen 8 staten gezamenlijk regels opstelden en de sport de structuur gaf die het nodig had. Dankzij deze samenwerking is “The National Tractor Pullers Association” geboren.

In de begin jaren van de NTPA waren er alleen maar standaard tractoren, die reden onder het mom van "pulling op zondag, ploegen op maandag”.
Dit veranderde al snel en er kwamen 2 divisies, te weten de standaard- en de sportdivisie.

In de sportdivisie wordt gebruik gemaakt van motoren die niet standaard in een tractor thuis horen. In het midden van de jaren 70 kwamen de eerste tractoren die voortgestuwd werden met meerdere motoren.
Kort daarna werden de motoren uitgevoerd met turboladers en de supersportdivisie was een feit.

De introductie van Tractor Pulling in Nederland en daarmee ook Europa vond plaats in 1977. Tijdens de wereldkampioenschappen "Ploegen", op het terrein van de Flevohof, werd door een aantal Amerikanen bij wijze van demonstratie deze nieuwe sport geïntroduceerd. Het geboden spektakel gaf een heleboel mensen zodanig veel inspiratie, dat er in 1978 voor de eerste keer Europese Kampioenschapswedstrijden werden verreden wederom op het terrein van de Flevohof.

 

Sindsdien is de sport Tractor Pulling alleen maar in populariteit gegroeid in Nederland.
Vooral de laatste jaren neemt de sport een enorme vlucht, getuige de nieuwe deelnemers in alle klassen en het aantal wedstrijden dat in er 2007 en 2008 zijn verreden.

Net als in Amerika is er in Nederland ook een overkoepelend orgaan, te weten de NTTO (Nederlandse Truck en Tractor Pulling Organisatie).

Kortom, Tractor Pulling, een gemotoriseerde krachtsport, die niet meer weg te denken is uit Nederland.


DE WERKING VAN DE SLEEPWAGEN

 

De tractor die voor de sleepwagen komt te staan wordt door een zware ketting van 90cm lang (1) met de sleepwagen verbonden. Tevens wordt er een staaldraad aan een oog van de tractor bevestigd zodat, als er iets fout mocht gaan, de motor van de tractor uitgeschakeld kan worden door de chauffeur van de sleepwagen (2). 

De gewichtenbalk (3) staat in het begin van iedere trekpoging boven de achterwielen (4). Een versnellings-bak is door een as met de achterwielen verbonden en zorgt ervoor dat, wanneer de sleepwagen in beweging komt, de gewichtenbalk naar voren verplaatst zal worden.
De snelheid van de verplaatsing van de gewichtenbalk kan dus geregeld worden. In alle klassen zal elke machine gestopt moeten worden door deze sleepwagen; de gewichtenbalk zal dus, afhankelijk van de klasse, gevuld worden met een maximum gewicht van 25.000 kg.

Wanneer bij een trekpoging de gewichtenbalk naar voren schuift zal er door deze gewichtverplaatsing een grote sleepvoet (5) tegen de grond worden gedrukt, waardoor het voor de tractor steeds moeilijker wordt de sleepwagen voort te trekken.
Wanneer de sleepwagen de tractor niet tot stilstand kan krijgen, kan men de diepte van drie messen, die zich onder de sleepvoet bevinden instellen tot een maximumdiepte van 5 cm.

Dus samengevat moet de afstelling van de versnellingbak, het gewicht in de gewichtenbalk en de diepte-instelling van de sleepvoetmessen er uiteindelijk voor zorgen dat iedere tractor gestopt wordt, ongeacht klasse en pk's.

Na iedere trekpoging wordt de tractor losgekoppeld en rijdt de sleepwagen (indien mogelijk) op eigen kracht terug naar de startlijn. 
Daar aangekomen staat de gewichtenbalk weer terug in de beginstand, waardoor ook de sleepvoet weer vrij is van de grond.

De afstandsmeting wordt verricht door middel van een laser. De sleepwagen wordt op de startlijn gemeten, dit is de start afstand (0 meter). Als de tractor tijdens een trekpoging tot stilstand komt, wordt de afstand weer gemeten en geeft de computer direct de totaal afgelegde afstand weer.